Zapytanie o ofertę

* oznaczone są pola wymagane

 

Jestem

Podaj swoje dane

Załączniki

+ Załącz dokument
Maksymalny rozmiar wszystkich załączników: 10MB
Maksymalna liczba załączników to 3

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C (Bank). Dane kontaktowe Banku: VeloBank S.A., Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, telefon: +48 664 919 797 lub 32 604 30 01 (z zagranicy), formularz: www.velobank.pl/kontakt

Rozwiń

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@velobank.pl. Bank przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. w celu marketingu towarów lub usług Banku za pośrednictwem VB Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 6, 53-609 Wrocław. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank, nie dłużej niż 90 dni do celu rozliczeń. Ma Pan /Pani prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pan /Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi przygotowanie oferty. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zwiń

Administratorem danych, które tu wpisujesz będzie VB Leasing S.A. jako Administrator Danych Osobowych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 6.

Rozwiń

Dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratora. Masz m.in. prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia oraz zgłoszenia sprzeciwu na marketing produktów i usług Administratora, jak również skorzystać z innych praw opisanych szczegółowo w polityce prywatności. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej vbleasing.pl w zakładce „O nas – Ochrona danych osobowych”.Zwiń