Lech Stabiszewski Członek Zarządu

LECH STABISZEWSKI

Wizeprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość oraz Rachunkowość i Auditing. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w zakresie wyceny nieruchomości. W latach 2002-2003 pracował w Departamencie Kredytów Komercyjnych RHEINHYP-BRE Banku Hipotecznego S.A. Od 2004 r. związany z VB Leasing Polska S.A. Od 2007 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem, a od 2010 r. także Prokurenta Spółki. W 2015 r. mianowany Dyrektorem Zarządzającym obszarem ryzyka, monitoringu i windykacji oraz sprzedaży poleasingowej. Współpracując ze Związkiem Polskiego Leasingu i firmami z branży, wielokrotnie nagradzany za zaangażowanie w budowę systemu przeciwdziałania fraudom i wymiany informacji o finansowanych przedmiotach leasingu.
Po nabyciu w 2015 r. przez Idea Leasing S.A. 100 proc. akcji VB Leasing Polska S.A. został powołany na stanowisko Członka Zarządu Idea Leasing S.A., odpowiedzialnego w spółce m.in. za zarządzanie ryzykiem, IT, monitoring i windykację, a także sprzedaż poleasingową. Od stycznia 2023 r. wiceprezes Zarządu Idea Getin Leasing S.A. Był także członkiem Zarządu Getin Leasing S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie ryzykiem.