Marek Bauer Prezes Zarządu

MAREK BAUER

Prezes Zarządu

Marek Bauer jest absolwentem Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster (Niemcy), gdzie uzyskał tytuł zawodowy Diplom-Kaufmann na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze usług finansowych.

W latach 1996-2000 r. zajmował się doradztwem gospodarczym oraz koordynacją projektów w polskich i niemieckich instytucjach consultingowych. Uczestniczył w projektach z zakresu fuzji i przejęć spółek oraz wejścia na nowe rynki. W latach 2000-2014 związany z VB Leasing - początkowo jako Key Account Manager, a następnie Prokurent i Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, gdzie odpowiadał za kształtowanie portfela kredytowego spółki, zarządzanie ryzykiem finansowym i wdrożenie Umowy Kapitałowej Basel II. Od 2007 r. piastował stanowisko Członka Zarządu, odpowiedzialnego w spółce m.in. za zarządzanie ryzykiem, finanse i rachunkowość, PR, IT i administrację umów. Po nabyciu przez Idea Leasing S.A. 100 proc. akcji VB Leasing Polska S.A., 1 lipca 2015 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu w spółkach Idea Leasing S.A. (biznes leasingowy i pożyczkowy) oraz Idea Fleet S.A. (działalność flotowa). Pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Getin Leasing S.A. 

Odpowiadał za dwie z największych konsolidacji polskiego rynku leasingu: VB Leasing S.A. i Idea Leasing S.A. (2014) oraz Idea Leasing S.A. i Getin Leasing  S.A. (2018).
W 2016 i 2017 r. znalazł się w prestiżowym gronie 25 Najlepszych Menedżerów w Finansach (Gazeta Finansowa, Magazyn Ekonomiczny Home&Market).