Restrukturyzacja VB Leasing S.A. i VB Leasing spółka akcyjna Automotive S.K.A.

26 lipca 2023

Kategoria domyślna

Szanowni Państwo!

25 lipca br. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pozytywnie rozpatrzył wnioski o otwarcie postępowań sanacyjnych złożone dla Spółek: VB Leasing S.A. i VB Leasing spółka akcyjna Automotive S.K.A., co pozwala na dalszą obsługę posprzedażową Państwa umów.

Co to oznacza?

Proces sanacji nie powoduje konieczności kontaktu z naszą Spółką w celu aktualizacji dokumentów.

Wszystkie dotychczas zawarte umowy zachowują swoją ważność.

Co się zmieni?

Proces restrukturyzacji będzie prowadzony pod dotychczasowymi nazwami (firmami) Spółek, ale z dodatkiem:

• VB Leasing S.A. w restrukturyzacji
• VB Leasing spółka akcyjna Automotive S.K.A. w restrukturyzacji

Pozostałe dane rejestrowe i dane kontaktowe Spółek nie zmienią się.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

  • pod numerem infolinii 801 199 199, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 (koszt połączenia wg stawek operatora)
  • lub pisząc na adres: info@vbl.pl

 
Z wyrazami szacunku
Zespół VB Leasing