Reklamacje

Zgłaszanie uwag do obsługi Idea Getin Leasing

Poinformuj nas, jeśli nasze produkty lub usługi nie spełniły Twoich oczekiwań. Postaramy się rozwiązać Twój problem tak szybko, jak to możliwe.

Jak zgłosić reklamację

Będąc Klientem rynku finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,
masz prawo do złożenia reklamacji w wybranej przez Ciebie formie.

Wybierz Spółkę, z którą podpisałeś umowę
 

VB Leasing / Idea Getin Leasing / Idea Leasing

Korespondencyjnie

Prześlij pismo reklamacyjne na adres:

reklamacje@vbl.pl

lub

VB Leasing S.A. w restrukturyzacji
ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Telefonicznie

Złóż reklamację dzwoniąc na numer

801 199 199
71 33 44 900
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-16:00

Do pobrania

VB Leasing Automotive / Idea Getin Leasing Automotive / Getin Leasing

Korespondencyjnie

Prześlij pismo reklamacyjne na adres:

dop.reklamacje@vbl.pl

lub

VB Leasing spółka akcyjna Automotive S.K.A. w restrukturyzacji
Kancelaria DOP
ul. 11 Listopada 71, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Telefonicznie

Złóż reklamację dzwoniąc na numer

801 199 199
71 33 44 900
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-16:00

Do pobrania

Getin Rent

Korespondencyjnie

Prześlij pismo reklamacyjne na adres:

dop.reklamacje@vbl.pl

lub

VB Leasing spółka akcyjna Automotive S.K.A. w restrukturyzacji
Kancelaria DOP
ul. 11 Listopada 71, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Telefonicznie

Złóż reklamację dzwoniąc na numer

801 199 199
71 33 44 900
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-16:00

Do pobrania

Co powinna zawierać reklamacja

 

  • nazwa firmy, NIP oraz dane kontaktowe,
    a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, PESEL oraz dane kontaktowe
  • numer umowy,
  • opis przedmiotu reklamacji,
  • oczekiwania co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.

Termin udzielenia odpowiedzi


Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W bardziej skomplikowanych sytuacjach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w podanym wyżej terminie, zawiadomimy Cię o dalszym toku postępowania.

Forma odpowiedzi


Zostaniesz poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji na wskazany w Twoim zgłoszeniu adres:

mailowy - tylko, jeśli wyraziłeś zgodę na tę formę kontaktu

   lub

pocztowy - wyślemy list polecony (podaj adres, pod którym listonosz Cię zastanie).