Komunikaty

Szanowni Państwo!

Ze względów organizacyjnych zakończyliśmy stacjonarną obsługę Klientów w oddziałach oraz w biurze w Jastrzębiu Zdroju.

Jak się z nami skontaktować?

1. Czynności rejestracyjne pojazdów załatwią Państwo:

- mailowo: rejestracje@vbl.pl
- telefonicznie: 71 33 44 805

2. Sprawy związane z obsługą umowy załatwią Państwo:

- mailowo: dop@vbl.pl
- telefonicznie: 801 199 199 - w godz. 8-16, koszt połączenia wg stawek operatora

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Z wyrazami szacunku
Zespół Obsługi Klienta

Szanowni Państwo!

25 lipca br. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pozytywnie rozpatrzył wnioski o otwarcie postępowań sanacyjnych złożone dla Spółek: VB Leasing S.A. i VB Leasing spółka akcyjna Automotive S.K.A., co pozwala na dalszą obsługę posprzedażową Państwa umów.

Co to oznacza?

Proces sanacji nie powoduje konieczności kontaktu z naszą Spółką w celu aktualizacji dokumentów.

Wszystkie dotychczas zawarte umowy zachowują swoją ważność.

Co się zmieni?

Proces restrukturyzacji będzie prowadzony pod dotychczasowymi nazwami (firmami) Spółek, ale z dodatkiem:

• VB Leasing S.A. w restrukturyzacji
• VB Leasing spółka akcyjna Automotive S.K.A. w restrukturyzacji

Pozostałe dane rejestrowe i dane kontaktowe Spółek nie zmienią się.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 • pod numerem infolinii 801 199 199, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 (koszt połączenia wg stawek operatora)
 • lub pisząc na adres: info@vbl.pl

 
Z wyrazami szacunku
Zespół VB Leasing

Szanowni Państwo!

W ostatnim czasie spotykamy się z praktyką, zgodnie z którą na terenie Republiki Czeskiej policja lub organy celne zatrzymując pojazdy sprawdzają przy tej okazji, czy jego właściciela nie obciążają opłaty w związku ze zdarzeniami na terytorium Republiki Czeskiej, np. przeciążenie pojazdu, brak opłaty za przejazd, przekroczenie prędkości.

Dotyczy to również pojazdów oddanych w leasing, gdzie weryfikacja dotyczy wszystkich pojazdów danego leasingodawcy użytkowanych przez różnych leasingobiorców.

Szersza informacja na ten temat jest dostępna pod linkiem: https://www.transport-manager.pl/2023/03/06/ostrzejsze-egzekwowanie-mandatow-w-czechach/

W przypadku, gdy takie obciążenia związane z pojazdami danego finansującego/leasingodawcy istnieją, niezależnie od tego, czy dotyczą tego konkretnego pojazdu lub tego leasingobiorcy, czeskie służby grożą zatrzymaniem pojazdu i ładunku oraz żądają ich zapłaty przez kierowcę pojazdu.

Prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas o takich praktykach: info@vbl.pl

Nasza spółka podejmować będzie niezwłocznie działania, aby wyjaśnić taką sytuację oraz - w razie takiej potrzeby - zwolnić pojazd.

Z wyrazami szacunku
Zespół VB Leasing

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że zmieniliśmy naszą nazwę na VB Leasing S.A. i VB Leasing spółka akcyjna Automotive S.K.A.

Co dla Państwa oznacza ta zmiana? 

 • Będą Państwo otrzymywać faktury oraz pozostałą korespondencję dotyczącą zawartych z nami umów ze zmienioną nazwą Spółki,
 • zmiana ta nie powoduje konieczności kontaktu z naszą Spółką w celu aktualizacji dokumentów, ani nie wymaga stosowania aneksów do już zawartych umów. 

 
Co się zmieniło?

 • nazwa wraz z logo w Centrali Spółki, w oddziałach, na drukach, formularzach czy wizytówkach,
 • niektóre nazwy oraz wygląd serwisów dla Klientów,
 • materiały reklamowe i informacyjne dla Klientów,
 • domena internetowa na vbleasing.pl, a w certyfikacie bezpieczeństwa serwisów internetowych podmiot zmienił się na VB Leasing S.A.,
 • adresy poczty internetowej - aktualne adresy znajdą Państwo w zakładce Obsługa Klienta / Obsługa umowy

 
Nie zmieniły się:

 • dane rejestrowe Spółki,
 • adres siedziby,
 • numery telefonów Spółki,
 • numery rachunków bankowych dla wpłat wynikających z aktualnie obowiązującej umowy,
 • dane logowania do portali klienckich
   

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy odpowiedzi na dodatkowe pytania. 

Jaki jest cel zmiany nazwy Spółki?
VB Leasing nawiązuje do naszej wcześniejszej nazwy i w ten sposób podkreślamy ciągłość naszych działań: oferowania kompleksowego, konkurencyjnego finansowania inwestycji, przejrzystych procedur, partnerskich relacji oraz najwyższych standardów obsługi. Oprócz nazwy, zmieni się także nasze logo na prosty i wyrazisty znak.

Czy w związku ze zmianą nazwy powinienem skontaktować się z Państwem w sprawie mojej umowy?
Nie. Nie ma konieczności kontaktu ze Spółką. Wszystkie dotychczas zawarte umowy zachowują swoją ważność.

Mam zawarte umowy zarówno w Idea Getin Leasing, jak i Idea Getin Leasing Automotive. Czy po zmianie nazwy faktury będą przychodziły razem czy osobno?
Faktury będą przychodziły osobno, według zasad obowiązujących dotychczas w każdej ze Spółek. Odrębność Spółek zostaje zachowana, a zmiana nazwy dotyczy zarówno Idea Getin Leasing, jak i Idea Getin Leasing Automotive. 

Czy zmieni się adres firmy?
Nie. Adres firmy nie zmieni się. 

Czy zmieni się numer rachunku do wpłat?
Numery rachunków nie zmienią się. Prosimy, aby wpłacali Państwo raty i inne opłaty na numery rachunków, które są na fakturach.

Czy trzeba będzie przerejestrowywać pojazdy w związku ze zmianą nazwy?
Nie. Zmiana nazwy nie powoduje konieczności aktualizacji dokumentów. Klienci nie będą musieli przerejestrowywać pojazdów.

Czy zmianie ulegnie numer infolinii?
Nie. Numer infolinii pozostaje bez zmian: 801 199 199. Nie zmienią się także godziny naszej pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8-17.

Czy będą sporządzane aneksy do już zawartych umów w związku ze zmianą nazwy?
Nie. Zmiana nazwy nie powoduje konieczności podpisywania żadnych aneksów do już zawartych umów. Naszych Klientów będą obowiązywały warunki zawartych umów.

Czy będą sporządzane aneksy do polis ubezpieczeniowych w związku ze zmianą nazwy?
Nie. Zmiana nazwy nie powoduje konieczności stosowania aneksów do już zawartych umów.

Czy po zakończeniu umowy leasingu nie będę miał problemu z przerejestrowaniem samochodu?
Przy zakończeniu umowy otrzymają Państwo dokumenty potwierdzające zmianę nazwy, niezbędne do przerejestrowania pojazdu.

Czy zmianie ulegną adresy mailowe?
Zmieni się tylko domena w adresach mailowych na @vbl.pl

Czy wiadomości wysłane na wcześniejsze adresy mailowe zostaną przekierowane na nowe?
Tak. Wszystkie wiadomości będą automatycznie przekierowane na adresy zawierające domenę @vbl.pl

Czy zmieni się adres strony internetowej?
Tak. Nasza nowa strona internetowa będzie miała adres www.vbleasing.pl. Zmieni się także adres serwisu aukcyjnego na: aukcje.vbleasing.pl i portalu dla klientów: klient.vbleasing.pl. Adres serwisu bankkierowcy.pl nie zmieni się. 

Jeśli masz dodatkowe pytanie, to skontaktuj się z nami pod numerem 801 199 199.  Nasza infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00.  Koszt połączenia wg stawek operatora. 

Szanowni Państwo!

W związku z decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. informujemy, że:

 • przymusowa restrukturyzacja GNB nie ma wpływu na sytuację prawną, status i organizację Spółek wchodzących w skład Grupy Idea Getin Leasing,
 • zawieranie nowych umów (leasingu, pożyczek, kredytu bankowego) oraz obsługa naszych dotychczasowych Klientów i Partnerów odbywa się bez żadnych zmian.


Komunikat na stronie BFG

Z wyrazami szacunku
Zarząd Idea Getin Leasing

Szanowni Państwo!

4 września 2022 r., zgodnie z nowymi przepisami [1], straciły ważność dwa dokumenty:

 1. karta pojazdu (KP), która nie jest już wymagana przez Wydziały Komunikacji przy rejestracji aut nowych i używanych,
 2. nalepka kontrolna, która nie jest wydawana dla nowo rejestrowanych aut.
  W przypadku pojazdów zarejestrowanych przed 4 września br., nie ma obowiązku usunięcia nalepki z szyby.

 
Co się zmienia dla Klientów Idea Getin Leasing

 • od 1 października 2022 r. wstrzymujemy wydawanie KP przy kończącej umowę sprzedaży pojazdu,
 • w przypadku zagubienia KP , nie ma konieczności wyrabiania wtórnika,
 • w przypadku wymiany przedniej szyby, nie ma konieczności wyrabiania nalepki kontrolnej.

 
Podstawa prawna

[1] art. 12 w zw. z art. 29 ustawy dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1517).

Szanowni Państwo! 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) wypowiedziało umowy z Białorusią i Rosją w sprawie obowiązywania Zielonych Kart.

Zielone Karty wydawane Klientom od 1 czerwca 2022 r. będą miały przekreślone symbole BY (Białoruś) i RUS (Rosja), co oznacza brak ochrony w zakresie ryzyka OC.
Klienci, którzy kupią ubezpieczenie OC Zielona Karta od 1 czerwca br., przy przekraczaniu granicy z Białorusią lub Rosją muszą dokupić lokalne ubezpieczenie OC.

Certyfikaty Zielonych Kart wystawione do 31 maja 2022 r. obowiązują zgodnie z wystawionym dokumentem, czyli także na terytorium Białorusi i Rosji, jednak tylko do 31 maja 2023 roku. W takim przypadku nie ma potrzeby, abyście występowali Państwo o nowe Certyfikaty Zielonych Kart.  

Więcej informacji na stronie www.pbuk.pl

Z wyrazami szacunku

Zespół Idea Getin Leasing

Szanowni Państwo! 

14 marca 2022 r. zmienia się adres siedziby Idea Getin Leasing S.A i Idea Getin Leasing S.A. Automotive S.K.A. Nowy adres to:

Idea Getin Leasing S.A. / Idea Getin Leasing S.A. Automotive S.K.A.
ul. Fabryczna 6
53-609 Wrocław

Numery: NIP, REGON, KRS, kont bankowych, a także adresy e-mail i telefony kontaktowe pozostają bez zmian.

Od 14 marca 2022 r. uprzejmie prosimy o aktualizację danych w Państwa bazach informacyjnych i kierowanie korespondencji na nowy adres.

Zmiana adresu Idea Getin Leasing S.A. / Idea Getin Leasing S.A. Automotive S.K.A. nie wpływa na dalszy przebieg zawartych z nami umów.

Z wyrazami szacunku
Zespół Idea Getin Leasing

Szanowni Państwo!

Prosimy o uwzględnienie ważnych informacji, które w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, mogą mieć wpływ na prowadzoną przez Państwa działalność.

Szkody w wyniku działań wojennych wyłączone z ubezpieczenia AC

Ubezpieczyciele standardowo nie biorą odpowiedzialności za szkody, których przyczyną były zamieszki, konflikt zbrojny bądź obowiązkowe świadczenia na rzecz wojska i policji. Oznacza to, że w przypadku szkody na pojeździe spowodowanej np. działaniami wojennymi, towarzystwo ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania auto-casco, świadczenia usług assistance lub refundacji kosztów usług assistance, ponieważ zgodnie ze standardowymi w tym zakresie zapisami umów, odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona.

Zniesienie ryzyka kradzieży na terenie krajów b. ZSRR

Informujemy, że współpracujący z Idea Getin Leasing S.A. ubezpieczyciele wstrzymali do odwołania możliwość rozszerzania zakresu ochrony AC o ryzyko kradzieży na terenach krajów b. ZSRR.

Wydawanie nowych upoważnień do korzystania z pojazdów na terenie krajów b. ZSRR

Nowe upoważnienia do korzystania z pojazdów na terenie krajów b. ZSRR wydawane będą wyłącznie w sytuacji, w której aktualna polisa zawiera rozszerzanie zakresu ochrony AC o ryzyko kradzieży na terenach krajów b. ZSRR. Dotychczas wydane upoważnienia pozostają aktualne do daty wskazanej na upoważnieniu.

Kontakt z Idea Getin Leasing

W sytuacji, gdy finansowane w IGL np. pojazdy są pozostawione za wschodnią granicą i mają Państwo problem z ich lokalizacją lub ściągnięciem na teren Polski, prosimy o bezzwłoczny kontakt z naszą infolinią oraz podejmowanie wszelkich starań, aby ograniczyć ryzyko utraty przedmiotu leasingu i/lub braku ochrony ubezpieczenia.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8-17 pod numerem 801 199 199. (Koszt połączenia wg stawki operatora.)

Jednocześnie zapewniamy, że mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie, gdy trudna sytuacja za wschodnią granicą Polski zakłóci bieżącą realizację Państwa zobowiązań wynikających z zawartych między nami umów. Wszystkie zgłoszenia i wnioski będziemy rozpatrywać indywidualnie, zgodnie z datą wpływu, ze szczególną starannością i troską o bezpieczeństwo naszych Klientów.

Bardzo prosimy o szczególną ostrożność i uwzględnienie ww. informacji odniesieniu do prowadzonej przez Państwa firmy działalności gospodarczej. Informujemy też, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rekomenduje obywatelom RP natychmiastowe opuszczenie Ukrainy.

Z wyrazami szacunku
Zespół Idea Getin Leasing

Szanowni Państwo!

W imieniu Idea Getin Leasing S.A. (dalej jako „IGL”) i Idea Getin Leasing spółka akcyjna Automotive S.K.A. (dalej jako „IGL Automotive”) informujemy, że w przypadku umów leasingu i umów pożyczki, z których wierzytelności zostały przez IGL i/lub IGL Automotive sprzedane do VeloBank S.A. (d. Getin Noble Bank S.A.) z siedzibą w Warszawie, rachunki wskazane na fakturach przesyłanych do Klientów, opiewające na:

 • czynsze leasingowe oraz
 • raty pożyczkowe,

wynikające z zawartych przez Klientów z IGL/IGL Automotive odpowiednio umów leasingu lub umów pożyczki, są rachunkami do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank wierzytelności pieniężnych, czyli tzw. rachunkami cesyjnymi, prowadzonymi w ramach gospodarki własnej VeloBank S.A. (d. Getin Noble Bank S.A.). [1].

Rachunek cesyjny nie jest rozliczeniowym rachunkiem bankowym [2], zatem nie będzie on uwzględniony na tzw. „Białej Liście” podatników VAT [3].

Ponadto, zgodnie z opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów w dniu 20 grudnia 2019 r.  „Objaśnieniami Podatkowymi” [4], w stosunku do podatników dokonujących płatności na tzw. rachunki cesyjne banków, niezamieszczone na tzw. „Białej Liście” nie będą stosowane sankcje w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialność solidarna w VAT. Zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych [5] powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k – 14m ustawy Ordynacja Podatkowa.

Pełna treść „Objaśnień Podatkowych” dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów

Z wyrazami szacunku
Zespół Idea Getin Leasing

[1] Rachunki te tworzone są na podstawie art. 62a ust. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.)
[2] W rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe
[3] O której mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Podatku od Towarów i Usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).
[4] Wydanymi na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.)
[5] Zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa