Wybierz Spółkę, z którą podpisałeś umowę i pobierz odpowiedni dokument
 

 

VB Leasing / Idea Getin Leasing / Idea Leasing

VB Leasing Automotive / Idea Getin Leasing Automotive / Getin Leasing

Opłata administracyjna


Obowiązuje zryczałtowana opłata administracyjna w wysokości:

179 zł netto za każdy rok - dla umów zawartych od 1 marca 2020

145 zł netto za każdy rok - dla umów zawartych od 15 lipca 2015 do 28 lutego 2020

która nie uwzględnia opłat związanych z:

  • wszystkimi opłatami windykacyjnymi,
  • opłatami związanymi z obsługą ubezpieczeń, jeśli nie korzystasz z naszych ubezpieczeń,
  • opłatami za wystawienie upoważnienia do odbioru odszkodowania, jeśli nie korzystasz z likwidacji szkody w ramach asysty szkodowej,
  • kosztami czynności świadczonych w Wydziale Komunikacji za wyjątkiem pierwszej rejestracji pojazdu,
  • kosztami rejestracji pojazdu na indywidualnie zamówione numery i tablice rejestracyjne,
  • udzieleniem informacji o użytkowniku zagranicznym, organom ścigania.