Kontakt

Dla naszych Klientów

Infolinia

801 199 199
71 33 44 900
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-16:00

Portal VB Leasing

Dla Klientów, którzy zawarli umowę z
VB Leasing
lub Idea Getin Leasing
lub Idea Leasing

Zaloguj do portalu

Wyślij pytanie

Portal Bank Kierowcy

Dla Klientów, którzy zawarli umowę z
VB Leasing Automotive
lub Idea Getin Leasing Automotive
lub Getin Leasing

Zaloguj do portalu

Wyślij pytanie

Dla Partnerów

Media

 

Więcej

Oferty reklamowe

 

Więcej

Dane rejestrowe

VB Leasing S.A. w restrukturyzacji
ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000307665
REGON: 141374292
NIP: 5213482474
BDO: 000349095

Kapitał zakładowy: 28.201.000,00 zł (wpłacony w całości)