Ubezpieczenia

Proponujemy szeroki wachlarz produktów, zarówno w zakresie ochrony samego przedmiotu leasingu, jak i w przypadkach losowych dotyczących zdrowia i życia leasingobiorców.

Współpracujemy z renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi i partnerami biznesowymi, oferując nowoczesne produkty ubezpieczeniowe oraz produkty dodatkowe.

Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NW, Zielona Karta, Assistance w ofercie Idea Getin Leasing

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia dla pojazdów nowych i używanych są obligatoryjne. Proponujemy szeroki wybór: OC, AC, NW, Zielona Karta, Assistance we współpracy z renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi jak: Warta, Comensa, ERGO Hestia, PZU.

Ubezpieczenia majątkowe przedmiotów leasingu, pożyczki, najmu od wszelkiego rodzaju ryzyka

Ubezpieczenia majątkowe

To ubezpieczenia przedmiotów leasingu / pożyczki / najmu, które nie podlegają rejestracji. Polisa obejmuje ochronę mienia od wszystkich rodzajów ryzyka.

Ubezpieczenie GAP od szkody całkowitej lub utraty przedmiotu finansowania

Ubezpieczenie GAP

To komfort i bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub utraty pojazdu. Proponujemy GAP dla pojazdu lub przedmiotu.

Ubezpieczenie spłaty raty z umowy leasingu lub pożyczki lub pokrycie trzech kolejnych rat dla klientów Idea Getin Leasing

Ubezpieczenie spłaty raty (PPI)

Ubezpieczenie umożliwia całkowitą spłatę zobowiązań z umowy leasingu / pożyczki w przypadku poważnej choroby lub śmierci Ubezpieczonego, lub pokrycie równowartości trzech kolejnych rat leasingu / pożyczki w przypadku hospitalizacji w wyniku COVID-19 albo OIOM.

Ubezpieczenie pokrywające koszty ochrony prawnej dla leasingobiorców

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Zapewnia pokrycie kosztów ochrony prawnej m.in. telefonicznej porady i informacji prawnej, kosztów sądowych w sprawach dotyczących problemów prawnych związanych z użytkowaniem przedmiotu leasingu.

Ubezpieczenie assistance w ofercie Idea Getin Leasing

Assistance

To usługa, która polega na zorganizowaniu natychmiastowej i profesjonalnej pomocy w przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu.

Ubezpieczenia obce w ofercie Idea Getin Leasing

Ubezpieczenia obce

Możliwy jest wybór ubezpieczenia obcego dla leasingu oraz pożyczki.

Likwidacja szkód komunikacyjnych i pozakomunikacyjnych w ofercie Idea Getin Leasing

Likwidacja szkód

Jesteś już naszym Klientem i chcesz zgłosić szkodę komunikacyjną lub pozakomunikacyjną? Kliknij i wybierz dogodny dla Ciebie sposób.