Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe przedmiotów leasingu, pożyczki, najmu od wszelkiego rodzaju ryzyka

Ubezpieczenie mienia jest jednym z najważniejszych produktów ubezpieczeniowych. 
 

To ubezpieczenie przedmiotów:

- leasingu,

- pożyczki,

- najmu,

które nie podlegają rejestracji.

Zakres ochrony

Polisa obejmuje ochronę mienia od wszystkich rodzajów ryzyka, m.in. od:

  • ognia,
  • zniszczenia,
  • kradzieży,
  • awarii,

oraz wiele innych zdarzeń wymienionych w warunkach ubezpieczenia, a także takich zdarzeń, które ubezpieczyciel nie wskazał jako wyłączone z odpowiedzialności.

Korzyści

 

renomowany partner ERGO Hestia

szeroki zakres ochrony