Ubezpieczenia obce

Ubezpieczenia obce w ofercie Idea Getin Leasing

Decydując się na ubezpieczenie obce pamiętaj o założeniach wynikających z Ogólnych Warunków Umowy:
 

1. Przedmiot leasingu
Podlega ubezpieczeniu przez Ciebie i na Twój koszt przez cały okres trwania umowy.

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej
Wymaga każdorazowo naszej akceptacji i musi zawierać ustalony przez nas minimalny zakres ochrony.

3. Towarzystwo ubezpieczeń
Możesz sam wybrać towarzystwo ubezpieczeń spośród listy towarzystw ubezpieczeniowych akceptowanych przez naszą firmę.

Minimalny zakres ochrony

dla przedmiotów podlegających rejestracji

 1. Standardowe ubezpieczenie OC zawarte na okres 12 m-cy.
   
 2. Ubezpieczenie AC wraz z ryzykiem kradzieży:
 • zawarte na okres 12 m-cy,
   
 • zakres terytorialny POLSKA + EUROPA,
   
 • klauzule obligatoryjne:
  - brak wszelkich udziałów własnych;
  - brak redukcji sumy ubezpieczenia;
  - brak potrąceń amortyzacyjnych;
  - likwidacja szkód w opcji "warsztat" (sieci partnerskie nie są akceptowane);
  - franszyza integralna nie wyższa niż 1% i nieprzekraczająca 1000 PLN;
  - dla pojazdów fabrycznie nowych utrzymanie stałej Sumy Ubezpieczenia przez minimum 6 m-cy,
   
 • cesja praw z polisy wpisana na polisie,
   
 • Suma Ubezpieczenia ustalona jako rynkowa,
   
 • klauzule dodatkowe wymagane zależnie od rodzaju pojazdu i sposobu jego wykorzystania – zgodnie z wpisem do DR i/lub rzeczywistym sposobem użytkowania, np. taxi, nauka jazdy, podnajem, ubezpieczenie na terenach byłego ZSRR.
 1. Pobierz i wypełnij właściwy wniosek
   
 2. Prześlij wniosek:
   

mailowo: ubezpieczenia@vbl.pl

dla pozostałych przedmiotów

 1. ubezpieczenie All Risk,
   
 2. brak wszelkich udziałów własnych,
   
 3. brak redukcji sumy ubezpieczenia,
   
 4. zakres terytorialny POLSKA + EUROPA,
   
 5. ubezpieczenie kradzieży zwykłej,
   
 6. w przypadku wykorzystywania sfinansowanego przedmiotu w działalności takiej jak wypożyczalnie – ubezpieczenie ryzyka przywłaszczenia,
   
 7. ubezpieczenie od zalania i powodzi,
   
 8. dla przedmiotów zainstalowanych na stałe w budynkach/pomieszczeniach: ubezpieczenie szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej, w wyniku braku konserwacji budynku, w budynkach bez odbioru technicznego, powstałych w wyniku prac remontowo-budowlanych,
   
 9. ubezpieczenie szkód spowodowanych nie przestrzeganiem zasad BHP,
   
 10. franszyza redukcyjna nie większa niż:
 • przenośny sprzęt elektroniczny – 500 zł,
 • stacjonarny sprzęt elektroniczny – 500 zł,
 • stacjonarne urządzenia przemysłowe – 1000 zł,
 • sprzęt medyczny – 1000 zł,
 • maszyny budowlane, wózki widłowe – 2500 zł,
 • maszyny rolnicze – 2500 zł,
 • budynki – 1000 zł.
 1. Suma Ubezpieczenia ustalona jako wartość rzeczywista dla przedmiotów używanych oraz jako Wartość odtworzeniowa dla przedmiotów nowych.


Prześlij  ofertę ubezpieczenia wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia do tej oferty:

mailowo: majatek@mfexpert.pl

Lista akceptowanych towarzystw

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń

801 199 199
71 33 44 900
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-16:00

Napisz

Wyślij zapytanie mailowo na adres

ubezpieczenia@vbl.pl