Ubezpieczenie spłaty raty (PPI)

Ubezpieczenie spłaty raty z umowy leasingu lub pożyczki lub pokrycie trzech kolejnych rat dla klientów Idea Getin Leasing

Ubezpieczenie umożliwia:
 

całkowitą spłatę zobowiązań z umowy leasingu/pożyczki w przypadku poważnej choroby lub śmierci Ubezpieczonego
 

lub


pokrycie równowartości trzech kolejnych rat leasingu/pożyczki w przypadku hospitalizacji w wyniku COVID-19 albo OIOM w wyniku nieszczęśliwego wypadku dla pracowników pełniących funkcje w służbach medycznych oraz służbach porządkowych.

Zakres ochrony

  • poważne zachorowanie:

- zawał serca
- udar mózgu
- COVID-19
- nowotwór złośliwy

  • śmierć Ubezpieczonego