Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie pokrywające koszty ochrony prawnej dla leasingobiorcy

Ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów ochrony prawnej m.in.:
 

- telefonicznej porady i informacji prawnej,
 

- kosztów sądowych w sprawach dotyczących problemów prawnych związanych z użytkowaniem przedmiotu leasingu.

Korzyści

 

pokrycie kosztów, opłat
i wydatków prawnych

związanych z wypadkiem samochodowym

ochrona prawna


m.in. przy dochodzeniu odszkodowań

pokrycie kosztów
sądowych

w sprawach dotyczących problemów
prawnych związanych z użytkowaniem przedmiotu leasingu