Centrum Asysty Szkodowej (CAS) sp. z o.o. specjalizuje się w organizacji procesu likwidacji szkody ubezpieczeniowej samochodu od jej zgłoszenia po odbiór sprawnego pojazdu. CAS współpracuje z:

  • bankami,
  • firmami flotowymi,
  • towarzystwami leasingowymi,

zapewniając kompleksową obsługę szkód ich Klientów i pracowników.
Więcej: www.cas-auto.pl

DANE SPÓŁKI

Centrum Asysty Szkodowej sp. z o.o.

  • z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław,
  • wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000585186,
  • REGON: 362987550,
  • NIP: 8992777195,
  • której kapitał zakładowy wynosi 5 000 zł (opłacony w całości).