EDB Services wspiera procesy operacyjne korporacji, instytucji finansowych (firmy leasingowe, banki), jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Spółkę wyróżnia orientacja na potrzeby klientów, rzetelność i najwyższa jakość obsługi.
Więcej: www.edb.org.pl
 

DANE SPÓŁKI

EDB Services sp. z o.o.

  • z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław,
  • wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000442124,
  • REGON: 022027973,
  • NIP: 8992739906,
  • której kapitał zakładowy wynosi 5 000 zł.