Multifinance Expert Sp. z o.o. jest multiagencją ubezpieczeniową z Grupy Kapitałowej VB Leasing, wpisaną do Rejestru Agentów pod numerem RAU 11230552/A. Agencja współpracuje z renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, oferując produkty ubezpieczeniowe skierowane wyłącznie do Klientów korzystających z różnych form finansowania dostępnych w Grupie VB Leasing. Jej oferta jest elastyczna, co pozwala Klientowi dopasować ją do profilu swojej działalności. Multiagencja ubezpiecza:

  • samochody osobowe, ciężarowe, motocykle ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy, autobusy,
  • specjalistyczne środki transportu (np. dźwigi),
  • maszyny i urządzenia (m.in. rolnicze, budowlane, medyczne, przemysłowe i inne).

Więcej: www.mfexpert.pl

DANE SPÓŁKI

Multifinance Expert sp. z o.o.

  • z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław,
  • wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000419736,
  • REGON: 146111864,
  • NIP: 5213630911,
  • której kapitał zakładowy wynosi 4 524 000 zł.

 

Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych KNF – 11230552/A