Podaj dane dla finansowania


Wpisz liczbę od 24 do 36.


Wpisz liczbę od 6 do 36.

Podaj swoje dane

* pole wymagane
 

Administratorem danych, które tu wpisujesz będzie VB Leasing S.A. w restrukturyzacji jako Administrator Danych Osobowych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 6.

Rozwiń

Dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratora. Masz m.in. prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia oraz zgłoszenia sprzeciwu na marketing produktów i usług Administratora, jak również skorzystać z innych praw opisanych szczegółowo w polityce prywatności. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej vbleasing.pl w zakładce „O nas – Ochrona danych osobowych”.Zwiń

WIBORna promocja

na wybrane poleasingowe ciągniki, naczepy i maszyny

Twoje korzyści

Minimum formalności
i szybka decyzja o finansowaniu
   

Leasing operacyjny lub finansowy
jako możliwe formy finansowania
   
Oprocentowanie umowy
po stawce WIBOR
   
Udział własny
już od 0%
   
Finansowanie
w PLN

Rozszerz ofertę o ubezpieczenie

Assistance
polega na zorganizowaniu natychmiastowej pomocy w przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu. Więcej

   

Asysta Szkodowa
z którą zyskasz m.in.:

  • pokrycie kosztu VAT za naprawę
  • osobowy samochód zastępczy na czas naprawy
  • pierwszeństwo naprawy w autoryzowanych serwisach

Więcej

   

GAP*

to ochrona przed utratą wartości pojazdu w czasie.
Nie musisz się martwić o dodatkowe środki w przypadku kradzieży bądź szkody całkowitej. Dzięki GAP możesz uzyskać zwrot do 100% wartości pojazdu z dnia jego zakupu przez cały okres trwania umowy. Więcej

   
Ubezpieczenie spłaty raty (PPI)*
umożliwia ochronę leasingobiorcy, jego rodziny lub wspólników przed finansowymi skutkami zdarzeń losowych, np.: poważne zachorowanie (udar mózgu, zawał serca) czy śmierć. Więcej

 

 


* dostępne tylko dla leasingu operacyjnego

Nota prawna

  1. Organizatorem WIBORnej promocji („Promocja”) jest VB Leasing S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, KRS: 0000307665, REGON: 141374292, NIP: 5213482474, BDO: 000349095, kapitał zakładowy: 28.201.000,00 zł (wpłacony w całości; dalej jako „Organizator”).
  2. Promocja obowiązuje w terminie od … kwietnia 2024 r. do 31 lipca 2024 r. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Promocji z ważnych powodów, w tym w szczególności w przypadku wyczerpania puli Przedmiotów objętych Promocją.
  3. Przedmiotem Promocji jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy leasingu operacyjnego lub finansowego w PLN na preferencyjnych warunkach, z oprocentowaniem zmiennym w oparciu o WIBOR 3M.
  4. Przedmioty, których finansowanie możliwe jest w ramach Promocji, dostępne są na portalu aukcje.vbleasing.pl. Udział w Promocji biorą wyłącznie przedmioty wyraźnie oznaczone symbolem Promocji („Przedmioty objęte Promocją”).
  5. W celu skorzystania z oferty promocyjnej, konieczne jest:

w czasie obowiązywania Promocji wskazanym w pkt. 2 powyżej.

  1. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 66 i nast. k.c. Zawarcie umowy dotyczącej finansowania i jej szczegółowe warunki uzależnione są każdorazowo od wyniku badania zdolności kredytowej Klienta oraz ryzyka i warunków transakcji.