Aktualności

10 czerwca 2024

Oświadczenie w sprawie doniesień medialnych na temat zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 07.06.2024 r. nie mogło odbyć się jakiekolwiek walne zgromadzenie Spółki, w związku z czym nie mogły być podjęte jakiekolwiek uchwały, które mogłyby zmienić skład organów Spółki. Spółka oświadcza też, iż działania Syndyka zostały zatajone przed nią, w szczególności Spółka do chwili obecnej nie otrzymała jakichkolwiek dowodów świadczących o tym, iż ...
10 maja 2024

Zmiana adresu siedziby VB Leasing Automotive

13 maja 2024 r. zmienił się adres siedziby VB Leasing spółka akcyjna Automotive SKA w restrukturyzacji.
26 lipca 2023

Restrukturyzacja VB Leasing S.A. i VB Leasing spółka akcyjna Automotive S.K.A.

25 lipca br. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pozytywnie rozpatrzył wnioski o otwarcie postępowań sanacyjnych złożone dla Spółek: VB Leasing S.A. i VB Leasing spółka akcyjna Automotive S.K.A., co pozwala na dalszą obsługę posprzedażową Państwa umów.