Aktualności

26 lipca 2023

Restrukturyzacja VB Leasing S.A. i VB Leasing spółka akcyjna Automotive S.K.A.

25 lipca br. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pozytywnie rozpatrzył wnioski o otwarcie postępowań sanacyjnych złożone dla Spółek: VB Leasing S.A. i VB Leasing spółka akcyjna Automotive S.K.A., co pozwala na dalszą obsługę posprzedażową Państwa umów.